• המוצר זה אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 14.
  • מוצר זה מכיל חלקים קטנים. אין לבלוע את המגנטים! יש להיוועץ מיידית ברופא במקרה של בליעה.
  • אנו ממליצים להמנע מלשחק עם ה ™MagnoCube ליד נקבי הגוף: פה, אף, עיניים וכו…
  • הכוח המגנטי של ה ™MagnoCube הינו חזק מאד ולכן יכול להזיק למכשירים חשמליים מסויימים. על כן אין להניח אותו קרוב או על גבי מוצר חשמלי כלשהו, לרבות מכשירים רפואיים.
  • אין להשתמש ב ™MagnoCube עם או ליד אנשים עם קוצב לב או כל מכשיר רפואי אחר.
  • אין להניח את ה ™MagnoCube קרוב או על גבי סוג כשלהו של מכשיר חשמלי, אלקטרוני או מדיה מגנטית.
  • אין לחמם או לחשוף לאש את ה ™MagnoCube.
  • למרות הסגולות הרפואיות הרבות המיוחסות לסוג המגנט ממנו עשוי ה ™MagnoCube אין אתר זה מיעד את המגנט לצרכי אבחון או טיפול רפואי כלשהו.
  • ה ™MagnoCube עומד בתקן האירופאי למשחקים E71, זהו התקן המחמיר ביותר למשחקי מנהלים.
  • אין אתר זה או מי מבעליו אחראי בדרך כלשהי על נזק כלשהו שיגרם כתוצאה משימוש במגנטים אלו.
  • השימוש הוא על דעת המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית.